MENU

Kom kijken en praat mee!

Op dinsdag 12 oktober 2021 vertoont Theater Peeriscoop in het kader van het Internationaal Filmfestival Gorinchem (IFFG) een onthullende documentaire (Onderstroom) over plaatsing van windmolens. De camera legt meedogenloos vast waarom de energietransitie in Nederland maar niet van de grond komt.

Na de vertoning van de documentaire vind er een debat plaats met gespreksleider Jan Ottevanger. U bent van harte uitgenodigd om de documentaire te bekijken en aan de discussie deel te nemen. De toegang is gratis maar wel aanmelden aub. Via de onderstaande knop krijgt u meer info en kunt u tickets bestellen.

Klik op de knop van uw keuze

Ik wil eerst weten waar het precies over gaat en wat ik er tegen kan doen

Ik ben al op de hoogte en wil de petitie tekenen (naar andere website)

Ik ben al op de hoogte, heb de petitie getekend maar wil het laatste nieuws weten (naar andere website)

Wat is er aan de hand?

De gemeenteraad van Gorinchem heeft ingestemd met de mogelijkheid om 9 enorme mega-windturbines te plaatsen in de buurt van woningen en bedrijven. Definitief is dit echter nog niet, we kunnen er nog iets tegen doen.

De gemeenteraad gaat hier volledig voorbij aan de nadelige gevolgen voor de inwoners die zeer ernstig zijn zoals is gebleken bij andere identieke projecten in het land.

Neem via deze website kennis van de aantoonbare feiten en vorm uw mening. Nu kunt u nog van u laten horen, als ze er eenmaal staan gaan ze niet meer weg.

test1

Windmolens of windturbines?

Wij gebruiken bij voorkeur de term windturbines in plaats van windmolens. Bij windmolens zou men nog een idyllisch beeld kunnen hebben van lieflijk draaiende molens in een rustiek landschap.

Dat is hierbij in het geheel niet meer aan de orde. We hebben het hier over gigantische industriële mega-windturbines op bijna tweehonderd meter hoogte zodat iedereen deze onontkoombaar goed kan horen en zien.

Met de bijgevoegde afbeelding van een mega-windturbine kunt u zich een beeld vormen.

Bedrijf in Focus - Bedrijfsfotografie

Maar er zijn toch normen en richtlijnen door de overheid vastgesteld?

Dat klopt, maar deze zijn gebaseerd op kleinere windturbines. Voor de enorme windturbines zoals men in Gorinchem wil plaatsen is nog geen degelijk onderzoek gedaan naar de effecten op bewoners omdat ze te nieuw zijn.

Ze zijn echter al wel op meerdere locaties dicht op woonkernen geplaatst en de negatieve gevolgen voor de inwoners waren ernstig. De praktijk ligt in dit geval voor op de normen en regelgeving.

De veelzeggende zinsnede uit een artikel over de overlast door windturbines is deze: “Er wordt geen wet overtreden en toch zijn er meer dan duizend klachten”. Het gaat in dit geval over windturbinepark Spui in de Hoeksche Waard. Daar staan “maar” vijf windturbines, in Gorinchem kunnen er dus twaalf komen!

Maar wat zijn die gevolgen dan?

Wij benoemen de praktijkervaringen van mensen die in de buurt van dit soort giganten wonen. We refereren niet naar theoretische modellen van wat wel en niet acceptabel wordt geacht.

Inwoners van een gemeente zijn geen cijfers of rekenmodellen maar mensen van vlees en bloed.

Een greep uit opgetekende reacties van verschillende mensen in de buurt van grote windturbines:

  • “Slapen met open ramen is niet meer te doen”
  • “Buiten zitten op een winderige dag is een utopie”
  • “Ik slaap niet goed meer. De drukgolven houden mij uit mijn slaap”
  • “Vanaf windkracht 5 is het hier een oorlogsgebied”
  • “Het is een plaag, een horror, dag en nacht”
  • “Ze zijn niet te negeren. Het diep doordringende geluid is onontkoombaar, ook binnen”
  • “Wij gaan verhuizen. Weg uit deze godvergeten omgeving”

Maar als men dit allemaal weet, waarom wordt dit dan toch doorgezet?

Het heeft ons ook verbaasd. Hoe kon dit, wat zijn de motieven van de initiatiefnemers? De verbazingwekkende vasthoudendheid om met gesloten gordijnen (er is zeer weinig bekendheid aan gegeven vanuit de gemeente) zo veel mogelijk enorme windturbines zo dicht bij Gorinchem te plaatsen. En dat met de alarmerende berichtgeving ten aanzien van de gevolgen voor de inwoners

Het antwoord is simpel. Bij het plaatsen van windturbines gaat het om drie dingen: geld, geld en geld. 
Exploitanten kunnen miljoenen opstrijken aan subsidies voor windmolens.  Zie daar een ‘vruchtbare bodem’ voor de vele windparken die in ons land verschijnen.

Er zijn grote bedragen gemoeid met subsidies voor de energietransitie. De afgelopen 5 jaar is er al meer dan €45 miljard toegezegd. U begrijpt dat bij zulke bedragen de belangen van individuele burgers er nauwelijks toe doen en gevolgen maar voor lief moet worden genomen.

Hoe kunnen wij, als burgers, hier iets aan doen?

Een succesrijke mogelijkheid is om een meerderheid van de gemeenteraad tegen plaatsing te laten stemmen en te kiezen voor alternatieven. Dat kan door het ontplooien van burgeracties om de raad wakker te schudden. Breng de raadsleden op de hoogte van uw zorgen. Ze zijn er voor de burgers (ook al lijkt dat soms niet zo).

Kom in actie!

Het enige wat de plaatsing van windturbines zal tegenhouden is zelf in actie komen. Hoe kunt u in actie komen? Via het menu rechtsboven kunt u naar de webpagina “Kom in actie!“. Hier staan voorbeelden van initiatieven die ondernomen kunnen worden om plaatsing van windturbines te voorkomen. Teken daar alstublieft in ieder geval de petitie, maar kijk ook even verder naar de andere actiemogelijkheden.

Graag een e-mail sturen aan ons als u een concreet plan hebt voor een burgeractie. Wij zullen dit plan dan via deze website informatief ondersteunen. Ook als u informatie heeft die van belang is voor onze zaak, dan vernemen wij dit graag en kunnen eventueel overgaan tot plaatsing op deze website.

Gemeenteraad Gorinchem, open uw ogen en oren. Bewoners van Gorinchem, sta op en laat u horen.
Als de gemeenteraad heeft gekozen vóór plaatsing van mega-windturbines dicht bij Gorinchem is het te laat.

error: