MENU

Wat zijn de gevolgen voor u?

Hieronder staan enkele gevolgen van het inkapselen van Gorinchem tussen gigantische mega-windturbines. Ook zijn er links naar andere websites voor real-life ervaringen van omwonenden bij gelijksoortige projecten. Geen enkel ‘groen en duurzaam’ voordeel is deze gevolgen waard!

Er komt geluidsoverlast

Een link met onthutsende ervaringen van omwonenden:  https://www.youtube.com/watch?v=6VZ5nUkexCw

Ter lering voor de gemeenteraad: https://www.ad.nl/rotterdam/al-meer-dan-duizend-overlastklachten-over-megawindmolens-langs-spui-trek-hier-lering-uit~a7690f77/

De mening van experts: https://eenvandaag.avrotros.nl/item/windmolens-steeds-krachtiger-en-te-vaak-dichtbij-woonwijken-terwijl-dat-helemaal-niet-nodig-is/

Je vraagt je af hoe een aantal politieke partijen in Gorinchem (CDA, Democraten Gorinchem, PvdA, Groenlinks) er 100% voorstander van zijn om deze mega-windturbines pal naast woonwijken te zetten, liefst nog op minder dan 500 meter. Dat is het totaal negeren van deze verontrustende signalen uit de maatschappij.

Waardevermindering van uw huis

De negatieve gevolgen van windparken zijn nog niet bekend bij het grote publiek. Alle signalen, nationaal maar ook internationaal, wijzen er echter op dat dit een groot probleem gaat worden. Het zal steeds meer bekendheid krijgen als er meer windparken bij woonkernen worden gebouwd.

Dat blijft natuurlijk niet zonder gevolgen voor woonkernen die in de buurt staan van mega-windturbines. Als potentiële kopers al overwegen tot aanschaf dan zal men dit zeker als argument gebruiken om een fors lagere prijs te bedingen.

Ernstig: Laagfrequent en infrasoon geluid

Terwijl je zou kunnen zeggen dat het hoorbare geluid hinderlijk is, wordt bij het laagfrequent en infrasoon geluid van windturbines geconcludeerd dat het schadelijk is voor de gezondheid. Initiatiefnemers en gemeenten kijken alleen naar de wettelijke normen voor hoorbaar geluid, infrasoon /laagfrequent geluid wordt in regelgeving niet meegenomen. Gidslanden zoals Duitsland en Denemarken komen al tot inkeer door strengere regels.

Het niet hoorbare infrasoon geluid wordt vaak gevoeld als een druk op de oren, druk op het hoofd of trillingen in het lichaam. Effecten die in de literatuur worden beschreven zijn onder andere slaapverstoring, psychische problemen, vermoeidheid, pijn, hoge bloeddruk, oorsuizen, migraine.

Verontrustend artikel: https://www.vpro.nl/argos/lees/onderwerpen/windmolens/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid.html

De schattingen van het percentage mensen dat gevoelig is voor laagfrequent geluid variëren tussen 10 en 20 procent. Dat zijn in Gorinchem toch al gauw 3700 tot 7400 mensen (volwassenen, kinderen en ouderen). Ook huisdieren zijn gevoelig voor dit soort geluid.

Infrasoon geluid kan men niet tegenhouden door middel van isolatie; het gaat overal doorheen en zorgt juist binnenshuis (muren en daken zijn klankbord) voor problemen. Hoe groter en hoger de windturbines, des te meer infrasoon geluid, hoe groter de gezondheidsproblemen. Duidelijk mag zijn, dat er voldoende afstand moet zijn tussen mega-windturbines en woonbebouwing.

Horizonvervuiling: minder toerisme

Op de foto kunt u zien hoe Urk er tegenwoordig uit ziet (originele foto geen foto-manipulatie).

Als plaatsing doorgaat zal Gorinchem nooit meer zijn wat het nu is. Gorinchem wordt minder aantrekkelijk. Weg mooie vestingstad aan het water. Een verloren groep huizen met een klein torentje (67 meter hoog) dat geheel wegvalt onder het geweld van 12 gigantische windturbines (ieder 200 meter hoog) met malende wieken. Ze ontsieren het landschap met hun industriële uitstraling.

Dat heeft zeker gevolgen voor het aantal bezoekers aan onze stad. Zowel de horeca als de MKB zullen dit merken.

Ernstig: Kinderen

In diverse onderzoeken van officiële instanties worden kinderen specifiek benoemd als gevoelig voor laagfrequent en infrasoon geluid.

Wereldgezondheidsorganisatie: cognitieve (leervermogen) achteruitgang bij kinderen. De WHO kwam in maart 2018 met een rapport, waarin zij waarschuwt dat omgevingsgeluiden flink negatieve effecten hebben op de gezondheid. Naast treinen en vliegtuigen werd er voor de eerste keer ook over windturbines gesproken. Eindconclusie: Omgevingsgeluiden leiden tot negatieve psychologische en lichamelijke gevolgen, vooral bij langdurige blootstelling.

Onze eigen RIVM heeft in september 2020 een studie afgerond naar de gezondheidseffecten van laagfrequent geluid. Één van de conclusie: leesachterstand bij kinderen. (Rapport: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-09/Factsheet%20laagfrequent%20geluid.pdf)

Er is van het RIVM een rapport speciaal over windturbines in de maak. Die wachten wij met spanning af. Dat zou de gemeenteraad ook moeten doen. Er is nog teveel onbekend over de effecten.

Slagschaduw en vogelsterfte

Met zulke enorme torens wordt de slagschaduw een steeds groter probleem. Vooral in de uren voor 12.00 uur en na 15.00. De slagschaduw kan dan wel drie keer de lengte van de toren zijn.

Het effect van slagschaduw: https://www.youtube.com/watch?v=LQCVX7NQ66M

Met de enorme wieken worden vogels die in de buurt komen erin gezogen en verhakt. Een bekend voorbeeld is natuurlijk de beschermde zeearend die doorkliefd werd: https://www.nu.nl/binnenland/6119030/in-nederland-gezenderde-zeearend-dood-door-botsing-met-duitse-windturbine.html

Maar ook talloze minder bekende vogels komen zo aan hun einde. En dat onder andere in het natuurgebied “De Avelingen” dat behoort bij het Groene Hart.

error: