MENU

Wie is politiek verantwoordelijk?

Politiek is niet onze hobby. Wij gaan ook geen stelling nemen tegen specifieke partijen. Wat wij wel doen is u informeren welke partijen voor of tegen het plaatsen van mega-windturbines in de directe nabijheid van Gorinchem zijn.

Dan laten wij het aan u over, inwoners van Gorinchem, of dat van invloed is op uw stemgedrag bij gemeentelijke maar ook landelijke verkiezingen.

De voorstanders

Dit zijn de partijen die voor plaatsing van 12 gigantische mega-windturbines in de directe nabijheid van Gorinchemse woonkernen zijn? Deze partijen hebben zelfs tegen een motie gestemd om in ieder geval een afstand van minimaal 500 meter van woonhuizen te handhaven! Zij willen hoe dan ook deze windturbines plaatsen.

 • PvdA – 100% vóór plaatsing (heeft ook de wethouder voor energietransitie geleverd die voor dit beleid verantwoordelijk is)
 • CDA – 100% vóór plaatsing
 • Democraten Gorinchem – 100% vóór plaatsing
 • Groenlinks – 100% vóór plaatsing

De tegenstanders

Tegenstanders is niet het goede woord. Deze partijen zijn ook voor plaatsing, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Wij willen voor de zekerheid benoemen dat ook wij niet tegen de plaatsing van windturbines zijn, maar wel als deze te dicht bij woonkernen komen.

Deze partijen hebben gezamenlijk een motie ingediend om onder andere minimaal 500 meter afstand te houden ten opzichte van woningen. Natuurlijk is ook deze afstand niet voldoende, maar anders had de motie er niet doorgekomen. Alle beetjes helpen.

 • Stadsbelang – Initiatiefnemer voor de motie en stemde uiteraard voor. Liever hadden zij de voorkeur geven aan een afstandsnorm van minimaal 5x de tiphoogte van een windturbine.
 • VVD – Initiatiefnemer voor de motie en stemde uiteraard voor
 • D66 – Initiatiefnemer voor de motie en stemde uiteraard voor
 • SP – Stemde voor de motie
 • CU/SGP – Stemde voor de motie
 • Gorinchem Actief – Initiatiefnemer voor de motie en stemde uiteraard voor. Ook deze partij geeft de voorkeur aan een grotere afstand tot woonhuizen.
 • Fractie van Maaren – Stemde voor de motie

Maar wat kan ik doen?

In directe zin kunt u acties starten om de gemeenteraad tot inkeer te laten komen. Raadsleden treden op namens de inwoners van hun gemeente, oftewel u. Laat van u horen zodat u niet genegeerd kunt worden. Kijk bij de webpagina “Kom in actie!”

In indirecte zin kunt ook veel invloed uitoefenen. Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen waar u uw stem kunt uitbrengen. Reken partijen dan af op hun plannen en daden en de daaruit voortkomende overlast voor u. Het democratische proces in optima forma.

Voortschrijdend inzicht

Politiek staat niet stil, men kan op andere gedachten gebracht worden, hernieuwde inzichten krijgen. Mochten partijen hun standpunten concreet en aanwijsbaar (door middel van moties of steun hieraan) wijzigen dan zullen wij niet schromen om deze webpagina aan te passen.

Mochten er aantoonbare onjuistheden op deze webpagina staan, geef dit dan alstublieft door. Dan zullen wij tot rectificatie overgaan.

error: